Doktorlar obezitede yetersiz beslenmeyi önlemeye çağırdı

Yakın tarihli bir yazı, doktorları, kardiyovasküler olaylardan erken ölümü önlemeye yardımcı olmak için obezitesi olan bireyler arasındaki yetersiz beslenme sorununu ele almaya çağırıyor.

Bir çalışma, anjin veya kalp krizine neden olan kalbe giden kan akışının aniden azalması olan akut koroner sendromlu kişilerde yetersiz beslenmenin yaygın olduğunu buldu.

Araştırmacılar – İspanya, Vigo’daki Álvaro Cunqueiro Üniversite Hastanesi’nde – bu bireylerdeki yetersiz beslenmenin tüm nedenlere bağlı ölümler ve inme veya başka bir kalp krizi gibi önemli kardiyovasküler olaylar için bağımsız bir risk faktörü olduğunu buldular.

Şaşırtıcı bir şekilde, yetersiz beslenmenin aşırı kilolu veya obezite hastalarında bile yaygın olduğunu buldular.

Sonuçlar Journal of the American College of Cardiology’de yayınlandı .

Buna eşlik eden bir başyazıda , iki kardiyolog, doktorların genellikle yetersiz beslenmeyi sadece “yetersiz beslenen” insanları etkileyen bir sorun olarak algıladıklarını yazıyorlar – başka bir deyişle, zayıf.

Aslında aşırı kilolu veya obez bireyler, düşük mikro besin alımları ve yedikleri yiyeceklerin kalitesizliği nedeniyle genellikle yetersiz beslenirler.

“Artan karın çevresi çok sık ziyade beslenme yetersizliğinin daha aşırı beslenme için yanlış olarak Yetersiz beslenme artmış vücut kitle indeksi olan hastalarda büyük ölçüde tanınmamakta ve tedavi şarttır,” diyor Dr Andrew Freeman , Denver Ulusal Yahudi Sağlığı kardiyovasküler önleme ve sağlık müdürü , CO.

Dr. Freeman, başyazıyı Gainesville’deki Florida Üniversitesi’nde tıp doçenti olan Dr. Monica Aggarwal ile birlikte yazdı .

Nicelik değil nitelik

Dr. Freeman, “Ağırlığın gıda kalitesiyle ilişkili olduğu ve [obezite hastalarının] yetersiz beslenme riski altında olmadığı düşüncesini ortadan kaldırmak önemlidir” diyor.

Dünya Sağlık Örgütü () 1.9 milyar iken 462 milyon yetişkin zayıf dünya çapında sahip olduğu tahmin, aşırı kilolu veya obezite var. Ancak, yetersiz beslenme teriminin bu iki grup için de geçerli olabileceğini belirtiyorlar.

İspanya’daki araştırmacılar, akut koroner sendrom ile Vigo Üniversite Hastanesine kabul edilen 5.062 kişinin retrospektif bir analizini yaptı.

Her bir kişinin vücut kitle indeksini (BMI) hesapladılar ve beslenme durumlarını üç standart ölçü kullanarak puanladılar: Beslenme Durumunu Kontrol Etme puanı, Beslenme Riski İndeksi ve Prognostik Beslenme İndeksi.

Bu ölçümler, bir kişinin aldığı beslenmenin kalitesini tahmin etmek için BMI ve kandaki albümin seviyeleri, beyaz kan hücreleri ve kolesterol gibi farklı değer kombinasyonlarını kullanır.

Bu üç ölçüme göre, tüm katılımcıların% 8,9 ila% 39,5’i – belirli ölçüme bağlı olarak – orta veya ciddi düzeyde yetersiz beslendi.

Vücut kitle indeksi onları zayıf kilolu olarak etiketleyenler, orta veya ciddi derecede yetersiz beslenmeye meyilli olanlar olsa da, vücut kitle indeksi fazla kilolu veya obez olduğunu öne sürenlerin% 8.4 ila% 36.7’si bu kategorilere girmiştir.

Dahası, aşırı kilolu veya obezite hastalarının% 57,8’i yine kullanılan indekse bağlı olarak bir dereceye kadar yetersiz beslenme yaşadı.

Ortalama 3.6 yıllık takip süresi boyunca, katılımcıların% 20.7’si majör kardiyovasküler olay geçirdi ve% 16.4’ü öldü.

Diğer risk faktörleri için ayarlama yapıldıktan sonra, yetersiz beslenme, önemli bir kardiyovasküler olay geçirme ve herhangi bir nedenden ötürü ölme riskinin önemli ölçüde artmasıyla ilişkilendirildi.